خدمات شرکت

شرکت مهندسین مشاور خط و خشت زیگورات

شرح خدمات

 طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتونی

 طراحی و مشاوره و محاسبه ونظارت فنی کلیه پروژهای راه و باند، فرودگاه، معماری و شهرسازی،شهرک سازی

 طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی در زمینه معماری و دکوراسیون داخلی

 مشاوره و مدیریت پروژه و پیمان

 مشاوره و مدیریت استراتژیک

 مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی ، صنعتی ، عمرانی و بازرگانی