شعار شرکت خط و خشت

شرکت مهندسین مشاور خط و خشت زیگورات

شرکت مهندسین مشاور خط و خشت زیگورات با هدف انجام خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی و نظارت در رشته های مختلف مهندسی تاسیس گردید.

پروژه های سبک و سنگین

پروژه های سبک و سنگین

طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتونی ،

پروژهای راه و باند

پروژهای راه و باند

طراحی و مشاوره و محاسبه ونظارت فنی کلیه پروژهای راه و باند، فرودگاه، معماری و شهرسازی،شهرک سازی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی در زمینه معماری و دکوراسیون داخلی ، مشاوره و مدیریت پروژه و پیمان

معماری و شهرسازی

معماری و شهرسازی

طراحی و مشاوره و محاسبه ونظارت فنی کلیه پروژهای راه و باند، فرودگاه، معماری و شهرسازی،شهرک سازی

نمونه کارها

مجتمع شعاع الکتریک

مجتمع جهان شهر

بیمارستان شهرک غرب

بیمارستان رز

دکوراسیون داخلی1

دکوراسیون داخلی2

شرکت سرچشمه

مجتمع پارسه

طرح توسعه فرودگاه تفلیس-گرجستان